Splo?ni pogoji poslovanja
Splo?ni pogoji so veljavni na vseh straneh spletne trgovine in pricnejo veljati s trenutkom, ko vstopite vanjo. Pridr?ujemo si pravico do kakr?nihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splo?nih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave. Ne zavezujemo se za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezujemo za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega gradiva. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta. Pridr?ujemo si pravico, da za dolocen ali nedolocen cas omejimo ali popolnoma ustavimo prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov, omejimo ali popolnoma ustavimo dostop do strani spletne trgovine, ali drugace omejimo ali ustavimo poslovanje spletne trgovine. Ne prevzemamo nikakr?ne odgovornosti za kakr?nokoli okvaro va?e strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi spletne trgovine ali za kakr?nokoli ?kodo v zvezi z izdelki kupljenimi v spletni trgovini.

Postopek nakupa
Po oddani zahtevi uporabnik dobi preko spletne strani obvestilo, da je zahtevek oddan v procesiranje, hkrati pa dobi elektronsko sporocilo, da je bilo njegovo narocilo v spletni trgovini SURF76 sprejeto. Uporabnik lahko spremlja postopke oziroma status obravnave narocila. Statusi: Potrjeno, Odposlano, Povrnjeno, Preklicano. Preklic narocila je mo?en isti dan, po telefonu 041 695 932 ali po elektronski po?ti na naslov info@surf76.com

Ce imate tezave pri narocanju lahko blago narocite preko e-po?te: info@surf76.com ali preko GSM 041 695 932

Cene in placilni pogoji

Cene
Cene, ki so na narocilnici so trenutne cene in so enake, kot jih boste placali ob prevzemu.

Placati je mogoce:

Po povzetju
Obicajen nacin je, da vam naroceno po?ljemo na va? naslov po po?ti. Blago, ki je na zalogi, odpo?ljemo v roku 2 do 7 delovnih dni. Stro?ke kupnine v gotovini in enkratnem znesku poravnate ob dostavi. Zato morate biti ne glede na vrednost narocila ob prevzemu osebno prisotni. Ce vas takrat ni doma, vam pustijo obvestilo o prispelem paketu.
Po?ta Slovenije za vsako narocilo uporabnikom ob dostavi zaracunajo provizijo skadno s svojim cenikom (cca 4%). Ti stro?ki niso upo?tevani v cenah trgovine www.surf76.com

Predracun
Pravne in fizicne prejmejo predracun, na podlagi katerega potem naka?ejo znesek za naroceno blago na na? transakcijski racun, IBAN:TRR: SI56 2900 0008 6071 546 , UniCredit Bank Smartinska 140 , 1000 Ljubljana. Za izdajo predracuna morajo kupci posredovati vse potrebne informacije, ki jih zahtevamo ob narocilu. ce izdelka ni na zalogi potem je na njem naveden tudi rok dobave o katerem sta se stranki prej dogovorili. Predracun se lahko po?lje po po?ti, faksu ali elektronski po?ti. Predracuni so izstavljeni v 2 (dveh) dneh od prejema narocila. Predracun je veljaven 8 delovnih dni prejema narocila.
V tem primeru, ob dostavi ne placate provizije placila.

PayPal
Placilo je mo?no tudi s kreditnimi karticami preko PayPal racuna.

Paypal je spletni sistem, ki omogoca enostavna, hitra in varna placila. Vse kar potrebujete je Paypal racun, kateri deluje kot normalni bancni racun. V primeru, da nimate PayPal racuna, vam lahko na va? e-mail po?ljemo zahtevek za prenos denarja preko PayPala.

Za placilo preko Paypala izberite nacin placila "Paypal". Napoteni boste skozi hiter proces placila, brez dodatega vnosa podatkov.

Dobavni roki

Vecino artiklov je na zalogi in so dobavljivi takoj. Unikatni izdelki so na voljo v le po en kos, za narocilo izdelave enakega izdelka nam pi?ite na elektronski naslov info@surf76.com V tem primeru pa je rok dobave po dogovoru s kupcem ali najvec 60 dni, enako velja za izdelke, pri katerih je razprodana dolocena velikost ali barva.

Dostava na dom
Za nas usluge dostave opravlja Po?ta Slovenije. Stro?ke po?tnine na podrocju Slovenije za nakupe nad 60?, krijemo mi! Za nakupe pod 60? pa znesek po?tnine zna?a 3? ali odvisno od te?e!

Osebno na sede?u trgovine
Na jami 5., 1000 Ljubljana, Slovenija
Lahko pa se odlocite, da narocene izdelke osebno dvignete na zgoraj navedenem naslovu, vendar le po predhodnem dogovoru z nami.

Varnost podatkov
Uporabnikom zagotavlja varovanje vseh njihovih osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izkljucno uporabi v spletni trgovini Surf76 ter administraciji storitve, te podatke pa bomo uporabljali ali razkrili le za namene, zaradi katerih jih je z va?im privoljenjem zbirala, oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

Avtorska za?cita

Vse vsebine, ki so objavljene na straneh Surf76 so last Rok Omerzel s.p. in/ali podjetij, katerih izdelke distribuira Rok Omerzel s.p.. Vsa avtorska dela so za?citena ?e z nastankom in jih ni potrebno posebej oznacevati. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje, ter ostale oblike izkori?canja avtorskega dela. Vracilo blaga
Ce vam naroceni izdelek ne ustreza, vas prosimo, da nam to sporocite po elektronski po?tni na naslov info@surf76.com Izdelek po dogovoru lahko v 15 dneh vrnete (Po?ljete priporocen paket). Izdelku prilo?ite tudi racun in obrazlo?ilo zakaj izdelek vracate. Izdelek bomo zamenjali ali pa ga enostavno vzeli nazaj. ce ste izdelek ?e placali, vam bomo vrnili znesek v vrednosti vrnjenega blaga.

Zamenjave ali vracila ne bomo mogli upo?tevati pri izdelkih, ki so bili kakorkoli po?kodovani ali uporabljeni.

Denar v vrednosti vrnjenih izdelkov vracamo s po?tno nakaznico ali kot nakazilo na osebni racun, v 15 dneh od prejema izdelkov.

Stro?ke po?iljanja krije stranka.

S klikom na gumb Potrdi narocila kupec potrjuje, da je pogoje poslovanja prebral, jih razume, se z njimi strinja in jih bo upo?teval.